කුරුණෑගල වෛද්‍යවරයා කළ නීති විරෝධී වඳ සැත්කම් ගැන දන්නවනම් CIDයට කියන්න

සැකසහිත ලෙස වත්කම් උපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබු වෛද්‍යවරයා විසින් නීති විරෝධී වඳ සැත්කම් සිදුකළ බවට පැමිණිලි ඇත්නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලෙස පොලීසිය ප්‍රකාශ කරයි.