විපක්ෂ නායකට හා ගයන්තට වාහන ගන්න රු. කෝටි 8.2

ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යවරයා (ගයන්ත කරුණාතිලක), විපක්ෂ නායකවරයාට (මහින්ද රාජපක්ෂ) යන මහත්වරුන්ට වාහන ලබාගැනීමත් රුපියල් ලක්ෂ 400ක් හා රුපියල් ලක්ෂ 429ක් ලෙසත් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීමට ලක්ෂ 199ක් ලබාගැනීමට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බිමල් රත්නායක මහතා පැවසීය.

අද (18දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය. කෙසේ වෙතත් මෙයට පිළිතුරු දුන් සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේ තමන් 1989 වසරේ සිට සිටින්නේ තම නිවසේ සිටි බවයි. එසේම එය වැරදීමක් බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාද සඳහන් කළේ තමන්ට නව වාහනයක් අවශ්‍ය නොවන බවයි. මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විපක්ෂයෙන් විමසා සිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වාහනයක් ලබාදීමට විරුද්ධනම් නැගිටින ලෙසයි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ තමන් විපක්ෂනායක ලෙස පත්වීමට පෙරාතුව කටයුතු කළ විපක්ෂනායකවරයා වාහන රැගෙන ගිය බවත් ඉන් අනතුරුව ගත් වාහනයකට මෙම ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

එසේම ඉඩම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට වාහනයක් ලබාගැනීමට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කර ඇති බව ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

අනතුරුව අදහස් දැක්වූ සභානායකවරයා ප්‍රකාශ කළේ එම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බවයි.