යාල ජාතික වනෝද්‍යානය ඔක්තෝබර් 31 දක්වා වසයි

ලබන පළමු වැනිදා සිට ඔක්තෝම්බර් 31 වැනිදා දක්වා යාල ජාතික වනෝද්‍යානය වසා තැබෙන බව වනජිවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි ප්‍රචාරක නිලධාරි හසිනි සරත්චන්ද්‍ර මහත්මිය සඳහන් කළේ, වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් සහ වනෝද්‍යානයේ නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් එලෙස යාල වනෝද්‍යානය වසා තැබෙන බවයි.

මේ අතර ලබන මස 13 වැනි දා සිට 15 වැනි දා දක්වා සියලුම ජාතික උද්‍යාන වසා තැබෙන බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ, දීපව්‍යාප්තව සිදු කරන වන අලි සමීක්ෂණයක් හේතුවෙනි.