මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

මිය යන විට ඒ මහතා පසුව ඇත්තේ 86 වන වියෙහිය.