නාවික හමුදා මෙහෙයුමකින් බීඩි කොළ තොගයක් සොයා ගැනේ

නාවික හමුදාව විසින් ඊයේ ( 02) ඉරණතිව් දුපතේ සිදු කළ සෝදිසි කිරීම්වලදි බීඩිකොළ තොගයක් සොයා ගැනීමට සමත්ව ඇත.

උතුරු මැද නාවික විධානය විසින් සැප්තැම්බර් 01 වන දින ඉරණතිව් දුපතේ වෙරළ තීරය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සිදු කළ පා මුර සංචාරයකදී වෙරළට ගොඩගසා තිබූ බීඩී කොළ පාර්සල් දෙකක් සොයා ගැනිමෙන් පසුව සිදුකළ වැඩිදුර පරික්ෂණ වලදි තවත් බිඩි කොළ පාර්සල් හයක් සොයා ගන්නා ලදි.

ඒ අනුව, උතුරු මැද නාවික විධානය සිදු කරනු ලැබූ සෝදිසි කිරිම් මඟින් බීඩිකොළ කිලෝග්‍රෑම් 550 සොයා ගැනීමට සමත් වූ අතර, සොයා ගන්නා ලද බීඩි කොළ තොගය ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යාපනය, රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දීමට නියමිතය.