ඉස්සර අපි අලියට තියන්නේ ඇහැ-දැන් තියන්නේ තිත

ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණයේ ඇරඹුම ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය පවසයි.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඒ මහත්මිය මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණය සියයට සියයක්ම විශ්වාස බවත් ඒ මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි.

මේ වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවසානය කරා ළඟා වී ඇති බවත් “ඉස්සර අපි අලියට තියන්නේ ඇහැ-දැන් තියන්නේ තිත” යනුවෙන්ද ඇය ප්‍රකාශ කළේය.