විධායක නිලධාරිනුත් වර්ජනයේ

වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පාරිපාලන සේවා සංගමය ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

එම සංගමයේ ලේකම් රෝහණ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ සිය ඉල්ලීම්වලට යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබෙන තුරු වර්ජනය අත් නොහරින බවයි.

මේ අතර රජයේ විධායක නිළධාරින්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව ද ඊයේ (24) මාධ්‍යම රාත්‍රි සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.