හෙටට කැබිනට් රැස්වීම කල්යයි

අද(08) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම කල් දමා තිබේ.

සෑම සතියකම අඟහරුවාදා උදෑසන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත් වෙයි.