එජාප‍යේ ජනපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඔක්තෝබර් 31

එජාප‍යේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඔක්තෝබර් 31 දා

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඔක්තෝබර් 31 වනදා එළි දක්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පවසයි.

ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළ අතර රෝහිණී කවිරත්න මන්ත්‍රීවරිය ද තවත් මාධ්‍ය හමුවක දී අදහස් පළ කළේය.