ඉදිරි මහ මැතිවරණයට එජාපයට නායකත්වය දෙන්නේ කවුද ?

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරග කරන්නේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වයෙන් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.