ශානි අබේසේකරට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව‌ෙන් කැඳවීමක්

පසුගිය දා ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිළධාරිනි ගානියා බැරිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් නැමැත්තිය පැහැරගෙන යාමට ලක් වූ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන විමර්ශන වලට අදාළව ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා ගැනීම සඳහා රහස් පොලිසියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කැඳවීමක් කර ඇත.

 

මේ මස 23 වනදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනීසිටින ලෙස රහස් පොලිසියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතා වෙත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දීමක් සිදුකර ඇති බවට වාර්තා ‌වෙයි.

එම විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූ දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා රහස් පොලිසිය හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතාට මෙලෙස කැඳවීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තීරණය කර තිබේ.