කොරෝනා රෝගීන් ගණන 100ක් දක්වා ඉහළට

මෙරට කොරෝනා රෝගීන් ගණන 100ක් දක්වා ඉහළ ගොත් තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි