දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වලට වියළි හා ශීත කාලගුණයක්

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදි දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වියලි කාලගුණ තත්වයන් සමඟ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂා කළ හැක.

ඉදිරි දිනවලදී හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ඌව සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට, අම්පාර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට හමන (පැ.කි.මී 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.