පිළිකා රෝගීන් වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ පරීක්ෂා කිරීමට වැඩපිළිවෙළක් හලාවත රෝහලෙන්..

පිළිකා රෝගීන් නිවසේ සිටියදීම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වීඩියෝ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් හලාවත මහ රෝහලේ පිළිකා ඒකකය විසින් ආරම්භ කර තිබේ.

 

හලාවත මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය කපිල මල්ලවාරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ, දිවයිනේ රෝහල් තුළ පවතින පිළිකා ඒකකයක් මගින් සිදු කරන පළමු වැඩසටහන මෙය බවය.

හලාවත මහ රෝහලේ පිළිකා ප්‍රතිකාර සායනයට දිනකට රෝගීන් 40 – 50 ත් අතර පිරිසක් පැමිණෙන බවත්, නව වීඩියෝ පරීක්ෂා කිරීම් තුළින් එලෙස පැමිණෙන රෝගීන් ප්‍රමාණය අවම කර ගත හැකි බවත් වෛද්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

හලාවත මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය කපිල මල්ලවාරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, පවතින කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වයත් සමග පිළිකා රෝගීන් මුහුණ දෙන අවදානම සළකා මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කළ බවයි.