ටජ්මහල විවෘත කිරීම තවදුරටත් කල් යයි

අද සිට යලි විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබූ ඉන්දියාවේ ලෝක ප්‍රකට ටජ්මහල කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගෙන තවදුරටත් කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

 

ටජ් මහල පිහිටි අග්‍රා නුවර ඉන්දියාවේ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් සිටින ප්‍රදේශයක් ලෙස සැළකේ.