රටේ ඉන්ධන මාෆියාව හැකි ඉක්මනින්ම නතර කිරීමට පියවර ගන්නවා – අර්ජුන රණතුංග මහතා

කොලොන්නාව නිමාවේ විශේෂ නීරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වු ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ,

විවිධ හේතූන් මත පහුගිය දවස්වල ඉන්ධනහල් කිහිපයකට සීල් තැබූ බවත් කුමන බලපෑම් ආවද භූමිතෙල් කලවම් කිරීම ඇතුළුව මේ රටේ ඉන්ධන මාෆියාව හැකි ඉක්මනින්ම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

භූමිතෙල් සඳහා රජය ලබා දෙන සහනාධාරය කොල්ලකෑමට තමන් කිසිවකුටත් ඉඩ නොදෙන බවත් පැවසීය.

මේ වන විට ඉන්ධන අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදුකරන විශේෂ වැටලීම් ප්‍රමාණය වැඩි කර තිබෙන බවත් ඉදිරියේදී සියලු ම ඉන්ධනහල්වලට සි.සී.ටී.වී කැමරා සවි කිරීමටත් බවුසර් නිරීක්ෂණය කිරීමට ජී.පී.එස්. තාක්ෂණය යොදා ගැනීමටත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අදහස් කරමින් සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුනී.