විදුලිය නිෂ්පාදනය ගැන තවත් සැලසුමක්

මේ වන විට මෙරට විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා ඩීසල් භාවිත කිරීම සියයට 30ක පමණ මට්ටමක පවතින අතර ඩීසල් යොදාගෙන සිදුකෙරෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය 5%ක් දක්වා අඩුකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සදහන් කළේය.

 

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ඉදිවන මෙරට විශාලතම සුළං විදුලි බලාගාරය නිරික්ෂණය කිරිමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.