තවත් කොරෝනා රෝගීන් 256ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 256ක් වාර්තා වෙයි

 

ඉන් 239ක් පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙලද සංකිර්ණයෙන් වන අතර ඉතිරි පිරිස ආශ්‍රිතයින් වන බව හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කළේය.