මෙරට 23 වැනි කොරෝනා මරණය වාර්තා වෙයි

මෙරට 23 වැනි කොරෝනා මරණය වාර්තා වි තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශය තහවුරු කර තිබේ.

 

අදාල කාන්තාව කොළඹ 15 පදිංච් 61 හැවිරිදි කාන්තාවකි