ඩයනාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කෙරේ

විපක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරියක් වන ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට සමගි ජනබලවේගය තීරණය කර තිබේ.

.

නිවේදනය පහතින්