තවත් කොරෝනා රෝගීන් 92 ක් වාර්තා වෙයි

අද දිනයේ තවත් නව කොරෝනා රෝගීන් 92 ක් වාර්තා වි තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කර තිබේ.