තවත් කොරෝනා මරණ 9 ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා මරණ 9 ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 83කි

No description available.