කොරෝනා ආසාදනය වූ 454ක් පූර්ණ සුවය ලබයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 454ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සුවය ලැබු සමස්ථ රෝගීන් ගණන 21,258කි