යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ජෙනරල් නිලයට උසස් කෙරේ

යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ජෙනරල් නිලයට උසස් කර තිබේ.