හෙට දින හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් වන ප්‍රදේශ

හෙට (04) අලුයම 5.00 සිට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

 

No photo description available.

Image may contain: text