මුහුදු මාර්ගයෙන් මෝදරට ගෙනා කහ

මුහුදු මාර්ගයෙන් නීති විරෝධීව ගෙනවිත් තිබූ කහ කිලෝ 1128 ක් මෝදර ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබේ.

 

මේ වන විට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.