අකිල ධනංජය පන්දු යැවිමේ ඉරියව්ව නීත්‍යානුකූලයි : ICC

අකිල ධනංජය පන්දු යැවිමේ ඉරියව්ව නීත්‍යානුකූල බව ICC ය පවසයි