කොවිඩ් ආසාදිතයින් 521ක් සුවය ලබයි

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 521ක් සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් ඇත.

 

ඒ අනුව, කොවිඩ් වැළඳී මෙරටදී සුවය ලැබූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 40,838කි.