මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 283ක් දක්වා ඉහළට

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 283ක් දක්වා ඉහළට

No photo description available.