අසන්ත ද මෙල් ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති අසන්ත ද මෙල් මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.