ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 5ක්

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 356කි.

No photo description available.