වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහට ජාත්‍යන්තරයේ නව තනතුරක්

ආසියානු පැසිපික් රටවල සාමාජිකත්වය දරණ ගෝලීය වෙනස්වීම් පර්යේෂණ පිළිබඳ ආසියානු පැසිපික් ජාලයේ උප සභාපතිත්වයට පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පත් කරනු ලැබ තිබේ.

 

මෙම පත්වීම් කරනු ලැබුයේ තාක්ෂණය ඔස්සේ මෑතක දී පැවැත්වූ ආසියා පැසිපික් ජාලයේ (APN)අන්තර් රාජ්‍ය රැස්වීම්වාරයේ දීය.

ගෝලීය විපර්යාස පර්යේෂණ සඳහා ආසියා-පැසිෆික් ජාලය (APN) යනු අන්තර් රාජ්‍ය රැස්වීම් වාරයේ දීය. ගෝලීය විපර්යාසයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති-නැඹුරු පර්යේෂණ සහ ධාරිතා වර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කරන අන්තර් රාජ්‍ය ජාලයකි. එය ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු සාමාජික රටවල් 22 කින් සමන්විත වේ. සාමාජික රටවලින් කාරුණික දායකත්වයක් ලබා දෙමින් APN හට එක්සත් ජනපදය, ජපානය, කොරියානු ජනරජය සහ නිව්සීලන්ඩ් රජය වෙතින් මූල්‍ය දායකත්වය ලැබේ

කලාපීය සහයෝගිතාවය ගෝලීය විපර්යාස පිළිබඳ පර්යේෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙන්ම දිරිගැන්වීම සඳහා විද්‍යාත්මක කරුණු හඳුනා ගැනීමට APN උත්සාහ කරයි. ස්වාභාවික හා මානව බලවේගයන්හි සන්දර්භය තුළ සිදුවන වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට, පැහැදිලි කිරීමට සහ පුරෝකථනය කිරීමට, ස්වාභාවික හා මානව පද්ධතිවල විභව කලාපීය හා ගෝලීය අවදානම තක්සේරු කිරීමට, විද්‍යා දෘෂ්ටිකෝණයෙන් දායක වීමට, ගෝලීය වෙනසට සුදුසු ප්‍රතිචාර සඳහා ප්‍රතිපත්ති විකල්ප සංවර්ධනය කිරීමට APN සහාය වේ. එය තිරසාර සංවර්ධනයට ද දායක වේ

වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා මීට පෙර හෙතෙම 2020 වර්ෂයේ දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දී විධායක සභාවේ උප සභාපතිවරයෙක් වශයෙන් ද කටයුතු කරන ලදී.