මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 397ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනයේ කොරෝනා මරණ 7ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 397ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.