කලාකරුවන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් ?

මෙරට කලාකරුවන් සදහා විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමේ බලාපොරොත්තුවක් ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා සදහන් කළේය.

 

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ උූත්සවයකට සහභාගිවෙමින්ය.