කොවිඩ් මරණ භූමදානයට අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

ඊයේ දිනයේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත මළ සිරුරු භූමදානය කිරීම කිරීමට අවසරය ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ අත්සනින් යුත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.