විමලා අමරදේව අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ඊයේ ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ බිරිඳ වන විමලා අමරදේව මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

ඇය මිය යනවිට 86 වැනි වියේ පසුවිය.