ඊයේ සිදුවූ රිය අනතුරු වලින් 12ක් මරුට

මේ වන විට සැලකිය යුතු ලෙස මහ මග අනතුරු ඉහළ යමින් පවතින අතර ඊයේ දිනයේත් සිදු වූ රිය අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

වැඩි වශයෙන් මෙම රිය අනතුරු වලින් යතුරු පැදි කරුවන් අනතුරට ලක්ව මිය ගොස් තිබෙන අතර ඊයේ දිනයේත් යතුරු පැදි කරුවන් 06 දෙනකුත් , ත්‍රි රෝද රථකරුවන් දෙදෙනකු ද පදිකයින් දෙදෙනෙක්ද අනතුරු වලින් මිය ගිය පිරිස අතර වෙයි.