අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 5ක්

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ ක් වාර්තා විය.

ඒ අනුව මෙතෙක් මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 532ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ

No photo description available.