තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 177ක් හදුනා ගැනේ

Share

අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 177ක් හදුනා ගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 90,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.03.21 2021. Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:00 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක: 276/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව වේලාව:18:00 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 මාර්තු 21 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -85288 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 177 එකතුව 85465 (අද දිනට 177) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (+94 1)2515759 www.news.lk"

Read more

Local News