මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 829865ක් ලබා දී අවසන්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 829865 ක් ඊයේ දිනය වනවිට අවසන් වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

No photo description available.