වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයාගෙන් විශේෂ පැහැදිළි කිරීමක්

පසුගිය ඉරිදි (21) දිනයේ හමිබන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය ප්‍රදේශයේ උත්සව සාභාවක් අමතමින් ගිං නිල්වලා යෝජනා ක්‍රමයට අදාළව තමන් විසින් කරන ලද පිළිබද සමාජ මාධ්‍ය සහ විවිධ පාර්ශවයන් කුළ නිර්මාණය වි ඇති සංවාද පිළිබදව වාර්මාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ පැහැදිලි කිරිමක් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්

ප් රවෘත්ති නිවේදනය Final page 001
ප් රවෘත්ති නිවේදනය Final page 002