පංචිකාවත්තේ වෙළෙඳසැලක ගින්නක් : අයෙක් මරුට

Share

අද (24) උදෑසන කොළඹ පංචිකාවත්ත සංඝරාජ මාවතේ වෙළෙඳසැලක ඇති වූ ගින්නකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබේ.

මේ වන විට ගින්න සම්පුර්ණයෙන්ම මැඩ පවත්වා ඇත

Read more

Local News