ගම සමග පිළිසඳර හෙට ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් මාතර දී

ගම සමග පිළිසඳර 16 වැනි වැඩසටහන හෙට (27) දිනයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාතර දී පැවැත්විමට නියමිතය.

ඒ සඳහා මාතර, පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් කිරිවැල්කැලේ උතුර 03 පියවර ග්‍රාමසේවා වසම තෝරාගෙන තිබේ.