මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 913219ක් ලබා දී අවසන්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 913219ක් ලබා දී අවසන් වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.