තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 120ක් වාර්තා වෙයි

Share

අද දිනයේ මේ වන විට තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 120ක් වාර්තා වි තිබේ.

ඒ අනුව මෙරට මෙතෙක් වාර්තා වි තිබෙන කොරෝනා රෝගීන් ගණන 93,037කි.

Read more

Local News