මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවයි

අද (05) දිනයේ උදෑසන සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

ඒ නලීන් බණ්ඩාර මහතා පැමිණ ඇත්තේ පාස්කු ප්‍රහාරය හා ඊට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණි සමගි ජන බලවේගයේ නායක, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.