ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 09ක් – සමස්තය 696ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 09ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 696ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

No photo description available.

May be an image of text