තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

තවත් දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට අයත් ප්‍රදේශ දෙකක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කල බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව ,

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ

කොත්මලේ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත්

පනන්ගම්මන ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ

ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්
ආනන්දකුලම් ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි

සුභත්‍රා ලංකා මාවත ප්‍රදේශය