දුම්රිය ගමන්වාර සංඛ්‍යාව ඉදිරියේදී වැඩි කිරීමට පියවර

මේ වනවිට දෛනිකව ධාවනය වන දුම්රිය ගමන්වාර සංඛ්‍යාව 48 දක්වා අඩු කර තිබෙන අතර එ පවතින කොරෝනා වෛරස තත්වය හමුවේ මගී ජනතාව අඩු වීම හේතුවෙන්. එහෙත් දෛනිකව ධාවනය වන දුම්රිය ගමන්වාර සංඛ්‍යාව ඉදිරියේදී 60 ත් 65 ත් දක්වා වැඩි කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව ලබන සඳුදා සිට දුම්රිය 03 ක් ධාවනයට එක් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවද එම දෙපාර්තුමේන්තුව වැඩි දුරටත් සදහන් කරනවා.