ස්පුට්නික් එන්නත්කරණය අද සිට

ස්පුට්නික් එන්නත ලබා දීම අද සිට ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය සදහන් කරනවා. ඒ අනුව රෝගීන් වැඩි වශයෙන් හමුවන කොලොන්නාව, ගොතටුව යන ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පළමුව මෙම එන්නත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි ඒ අමාත්‍යවරිය වැඩි දුරටත් සදහන් කලේ.